Share-a-bill – FAQ

1. Čo sú prevody a aké je ich použitie?

Prevody sú iba hotovostné operácie používané na vyrovnanie sumy v priebehu udalosti alebo na zaznamenanie ďalších peňažných pôžičiek, prípadne splátok požičiek. Prevody nie sú zahrnuté v celkových nákladoch.

Povedzme, že Osoba A už zaplatila výlet za všetkých ostatných. Osoba B chce dať nejaké peniaze za výlet Osobe A. Na zaznamenanie tejto platby je najlepšie použiť prevod. Taktiež splátky z prehľadovej obrazovky podĺžností automaticky vytvárajú prevody.


2. Čo sú koeficienty a ako sa dajú využiť?

Koeficienty sa používajú na nerovnomerné rozdelenie jednotlivých nákladov medzi ľuďmi. Koeficienty môžu byť frakčné, percentuálne alebo reálne sumy. Pozrite sa na nasledujúce príklady:

 • Príklad frakčného koeficientu

  Povedzme, že Osoba A zaplatila 25€ za lístky do kina pre seba, Osobu B a Osobu C. Keďže Osoba C je dieťa, cena jeho lístku je polovica z ceny pre dospelého. Z toho vyplýva, že koeficient pre Osobu A a Osobu B bude 1.00 (keďže platia plnú cenu lístku) a pre Osobu C bude 0.50 (čo je polovičná cena pre dieťa). Výsledná zaplatená suma pre túto situáciu je medzi osobi rozdelená nasledovne:

  Osoba A = 10€
  Osoba B = 10€
  Osoba C = 5€

 • Príklad s reálnym množstvom

  Osoba A kúpila za 6€ balík prázdnych DVD médií (balík 10 DVD, každé za 0.60€) pre seba a Osobu B. Osoba A si vzala 4 DVD médiá a Osoba B zvyšných 6 kusov. Koeficient v tomto prípade bude analogický: 4.00 pre Osobu A a 6.00 pre Osobu B. Výsledná suma bude rozpočínaná nasledovne:

  Osoba A = 2.40€
  Osoba B = 3.60€

 • Príklad s reálnymi cenami

  Osoba A zaplatila v reštaurácii účet 30€ + 3€ prepitné za seba a Osobu B. Jedlo Osoby A stálo 20€, jedlo Osoby B stálo 10€. Koeficient pre Osobu A bude 20.00 a pre Osobu B 10.00. Výsledná suma vrátane prepitného sa rozráta nasledovne:

  Osoba A = 20€ za jedlo + 2€ prepitné
  Osoba B = 10€ za jedlo + 1€ prepitné

  Všimnite si prosím, že prepitné je tiež rozdelené rovnomerne, kedže jedlo Osoby A stálo 2 krát viac ako jedlo Osoby B.


3. Ako vytvoriť platbu hradenú viacerými ľudmi?

Aplikácia vzdľadom na svoju jednoduchosť a ľahkosť používania podporuje platby hradené len jednou osobou. Sú ale dve možnosti ako zaznamenať, že sa na uhradení platby podielalo viac ľudí.

Povedzme, že Osoba A a Osoba B zaplatili spoločne účet 100€ za všetkých zúčastnených, pričom Osoba A zaplatila 80€ a Osoba B zaplatila 20€.

 • Metóda 1

  Celkový účet sa rozdelí na 2 malé platby. Prvá platba je hradená Osobou A a druhá je hradená Osobou B, obe zaplatili za všetkých zúčastnených.

  V aplikácii sa to dá dosiahnuť tak, že sa ako prvý vytvorí účet s čiatkou 80€, ktorú zaplatila Osoba A, následne sa vytvorí ďalší účet vo výške 20€, ktorý zaplatila Osoba B, a oba účty sa priradia všetkým zúčastneným osobám.

 • Metóda 2

  Celý účet je zaplatený Osobou A, ale Osoba B chce prispieť, tak dáva peniaze Osobe A.

  V aplikácii sa to dosiahne tak, že sa naskôr vytvorí účet zaplatený Osobou A s v celkovej výške zaplateného účtu (100€), ktorý sa následne priradí všetkým zúčastneným osobám, a potom sa vytvorí prevod, kde Osoba B vrátila Osobe A sumu 20€.

Copyright © 2020 Mileware s.r.o. All rights reserved.