Služby

  • spracovanie ideí klienta, návrh a analýza projektu
  • detailné spracovanie funkčnosti a užívateľského rozhrania
  • grafické spracovanie aplikácií
  • návrhy technických riešení a dátových modelov pre výmenu dát medzi servermi a aplikáciou
  • vývoj a testovanie aplikácií
  • poskytovanie testovacích verzií počas jednotlivých fáz vývoja
  • plná technická a poradenská podpora
  • príprava aplikácie na distribúciu a jej samotná distribúcia
  • záručný, pozáručný a udržiavací servis
  • vlastnícke práva na aplikáciu, prípadne jej výhradná licencia

„Redukujeme vaše náklady a čas na vývoj aplikácií pre rôzne platformy.“

Vďaka unikátnym technológiám, ktoré boli vyvinuté priamo v našej spoločnosti, vieme výrazne redukovať náklady na vývoj aplikácií pre rôzne platformy. Súčasťou nášho know-how je jedinečný systém, ktorý zároveň pomáha výrazne skrátiť vývoj multiplatformových projektov. Nestrácame čas vytváraním aplikácií pre každú platformu zvlášť, tak ako bežní developeri. My sme zašli oveľa ďalej a vieme už od základov kód písať tak, aby bol spustiteľný na rôznych platformách, a to bez akýchkoľvek vedľajších efektov, akými sú ovplyvnenie rýchlosti, stability či funkčnosti. V jeden deň tak dokážeme vydať verzie pre iOS aj Android. Zároveň kód, ktorý je navrhnutý a písaný raz, je logicky stabilnejší, obsahuje menej chýb a je podstatne jednoduchšie ho spravovať, upravovať, prípadne dopĺňať o ďalšiu funkcionalitu.

„Zabezpečujeme bezkonkurečnú technickú a poradenskú podporu.“

Počas celého vývoja poskytujeme plnú technickú a poradenskú podporu, snažíme sa o návrh čo najoptimálnejších riešení. Neustála komunikácia s klientom, naše cenné nápady a získané skúsenosti sú zárukou na návrh a vývoj dokonalého produktu v každom detaile. Produktu, ktorý sa dostane do popredia rebríčkov obľúbenosti, a to pre jeho jednoduchosť, rýchlosť a stabilitu. Poskytneme vám riešenia od návrhu užívateľkého rozhrania a jeho ovládania cez menej viditeľné časti aplikácie, ako sú návrhy komunikačných rozhraní pre synchronizáciu dát medzi servermi a aplikáciou, až po prípravu a samotné uverejnenie aplikácie do mobilných obchodov.

„Sme si vedomí, že jednou verziou to nekončí.“

Každá vytvorená aplikácia si vyžaduje pravidelný servis, rovnako ako vaše auto. Iba jej pravidelnou údržbou, pridávaním funkcionality sa zvyšuje jej kredit, spustiteľnosť na aktualizovaných verziách operačných systémov a spoľahlivosť behu na mobilných zariadeniach rôznych výrobcov. Na základe individuálnej dohody poskytujeme udržiavací, záručný a pozáručný servis aplikácií, ich aktualizácie a pravidelné monitorovanie. Komunikujeme s klientom pri návrhu a odporúčaní novej funkcionality, permanentne sledujeme trendy a na ich základe vieme navrhnúť a poskytnúť inovatívne riešenia v danej oblasti.

Copyright © 2020 Mileware s.r.o. All rights reserved.